top of page

Termini u Kundizzjonijiet

Termini u Kundizzjonijiet tal-Klijent

Tbaħħir: Il-qatet u l-kits kollha huma pprezzati li jinkludu l-pustaġġ. L-ordnijiet normalment jintbagħtu fi żmien 5 -7 ijiem.

Il-websajt tagħna toffri firxa ta' prodotti u/jew servizzi għall-bejgħ. Fejn nirreferu għal 'oġġett' qed nirreferu għal prodott jew servizz wieħed disponibbli għax-xiri minn din il-websajt. 

Aħna se nieħdu l-kura raġonevoli kollha biex niżguraw li d-dettalji murija għal oġġett partikolari offrut għall-bejgħ huma korretti fiż-żmien meta l-informazzjoni ddaħħlet fis-sistema. 

Filwaqt li tingħata attenzjoni biex niżguraw li nuru bl-aktar mod preċiż possibbli dehriet, kuluri, nisġa jew finituri, dak li se tara fuq il-moniter jew it-tagħmir tal-kompjuter tiegħek jista’ jkun differenti u għalhekk ma nistgħux niggarantixxu li l-immaġini huma rappreżentazzjoni preċiża tal-oġġetti jew is-servizzi attwali li qed tixtri.

Jista' jkun li ma nkunux nistgħu naċċettaw l-ordni tiegħek minħabba waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin, jew għal raġuni mhux elenkata hawn taħt:

i) L-oġġett li ordnajt huwa out of stock

ii) Ma nistgħux nawtorizzaw il-ħlas tiegħek jew ikollna raġunijiet raġonevoli biex nissuspettaw li l-ħlas tiegħek jista' jkun frawdolenti

iii) Kien hemm żball fil-prezz jew fid-deskrizzjoni tal-prodott

iv) Hemm nuqqas ta' sistema jew ta' akkwist

v) Inti fallejt mill-kontrolli tal-validazzjoni tal-klijenti tagħna

Meta tagħmel ordni tirċievi email li tikkonferma d-dettalji tal-ordni tiegħek. Din l-email mhix konferma li l-ordni tiegħek ġiet aċċettata minna.

L-ordni tiegħek tiġi aċċettata minna biss ladarba l-merkanzija tiegħek tkun intbagħtet.

MODIFIKI GĦAS-SERVIZZ U L-PREZZIJIET TAGĦNA

Il-prezzijiet għall-oġġetti huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż. 

Aħna nirriżervaw id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, nimmodifikaw jew inwaqqfu kwalunkwe parti mis-servizz li noffru, jew kwalunkwe parti mill-kontenut tiegħu, mingħajr ebda avviż lilek. 

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà lejk jew lejn kwalunkwe parti terza għal kwalunkwe modifika, bidla fil-prezz, sospensjoni jew twaqqif tas-servizz. 

ANNELLAZZJONI TA' ORDNI

Jekk tixtieq tikkanċella ordni li għamilt trid tikkuntattjana immedjatament biex taċċerta jekk l-oġġetti ġewx mibgħuta jew le. Fejn ikunu ntbagħtu, ikollok bżonn tirritorna l-oġġett lilna u tkun responsabbli li tħallas l-ispiża tar-ritorn tal-oġġetti.

 


RESPONSABBILTÀ U INDENNIZZJA

Aħna m'għandniex inkunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara diretta, speċjali, indiretta jew konsegwenzjali jew inċidentali inkluż telf ta 'profitt jew telf ta' opportunità bħala riżultat ta 'l-użu ta' jew l-inabbiltà li nużaw xi oġġetti li ġew ordnati fuq din il-websajt.

Inti taqbel li tindennizza lilna u lill-aġenti, l-uffiċjali, id-diretturi u l-impjegati tagħna, immedjatament u fuq talba, kontra kull pretensjoni, responsabbiltà, danni, spejjeż u spejjeż, inklużi miżati legali, li jirriżultaw minn kwalunkwe ksur ta 'kwalunkwe termini u kundizzjonijiet tagħna.

RIFUŻJONIJIET
Biex tkun eliġibbli għal ritorn, l-oġġett tiegħek għandu jkun mhux użat u fl-istess kundizzjoni li rċevejtha, u għandu jkun fl-ippakkjar oriġinali.

Skont ir-Regolamenti dwar il-Kuntratti tal-Konsumatur, jekk tibdel fehmtek dwar xirja li tkun għamilt fi żmien 14-il jum tax-xogħol wara d-data tal-kunsinna, int intitolat għal rifużjoni sħiħa tal-prezz tax-xiri oriġinali għall-oġġetti jew is-servizzi li tixtieq tirritorna, u il-posta oriġinali u l-ħlasijiet tal-ippakkjar magħmula jekk hija l-ordni kollha. L-oġġetti rritornati għandhom ikunu f'kondizzjoni mhux użati, mhux maħsula u li jistgħu jinbiegħu. Mhux se tkun intitolat għal rifużjoni tal-ispiża li ġġarrab biex tirritorna l-oġġett lilna.

 Il-politika ta' ritorn standard tagħna tintitolak għal rifużjoni sħiħa tal-prezz tax-xiri u ħlasijiet ta' posta u ippakkjar jekk tibdel fehmtek (jiġifieri l-oġġetti jew is-servizzi pprovduti mhumiex difettużi jew ma ġewx deskritti sew) dwar il- ordni sħiħa fi żmien 14-il jum tax-xogħol sakemm l-oġġett ma jkunx użat u kondizzjoni mhux maħsul.

Jekk l-oġġett li xtrajt kien difettuż jew ma ħadimx sew, jew taħseb li l-oġġett ma kienx kif deskritt fid-deskrizzjoni tal-oġġett, jekk jogħġbok ikkuntattjana l-ewwel qabel titlob rifużjoni peress li nistgħu nkunu kapaċi nsolvu l-problema tiegħek għas-sodisfazzjon tiegħek.

Fejn tixtieq tirritorna prodott fiżiku li tkun xtrajt, jekk jogħġbok ikkuntattjana b'email lil bellsbumz@gmail.com biex tgħarrafna li se tkun qed tirritorna l-oġġett u tirċievi dettalji biex tirritorna l-oġġett lilna.

Ladarba r-ritorn tiegħek jiġi riċevut u spezzjonat aħna ser nikkuntattjawk biex navżaw jekk ir-rifużjoni tiegħek hix ser tiġi pproċessata jew le, u nikkreditaw il-metodu oriġinali ta' ħlas tiegħek, fi żmien ċertu ammont ta' jiem.

Jekk għadek ma rċevejtx rifużjoni fejn għedna li ħriġna waħda, jekk jogħġbok iċċekkja l-kont bankarju jew id-dikjarazzjoni tal-kard tiegħek biex tiżgura li ma tkunx waslet u mbagħad ikkuntattja lill-bank tiegħek peress li xi banek jew kumpaniji tal-kards jieħdu numru ta’ jiem biex tikkredita l-kont tiegħek.

Jekk oġġett li xtrajt kien f'bejgħ allura jista' ma jkunx eliġibbli għal rifużjoni jekk bdilt fehmtek. Jekk għandek xi dubju jekk jogħġbok ikkuntattjana qabel ma tagħmel ix-xiri.

Jekk oġġett inxtara bħala mart ta' ftehim multibuy u r-ritorn tal-oġġett ifisser li l-ordni totali ma kinitx tibqa' tikkwalifika għall-multibuy, l-ammont tar-rifużjoni jiġi kkalkulat kif xieraq u ma jirrifletti l-ebda skont multibuy.  


Grazzi

Chloe Bell
Ħrieqi u Aċċessorji tad-drapp ta’ Zachary
Kummerċ Bħala Qniepen Bumz
Nru tal-VAT 362795170

bottom of page