top of page

Iltaqa' mal-Mamà wara l-Brand

Bells Bumz Eco Cloth Nappies UK bells bumz cloth nappies uk modern cloth nappy cloth nappies and accessories cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable nappies cloth nappies uk cloth nappy cloth diapers reusable

CHLOE BELL

 

Hi, jien jisimni Chloe Bell u t-tifel ċkejken tiegħi jismu Zachary. Hawnhekk hawn l-istorja lura għalija u l-marka tiegħi.

 

Xi drabi diffiċli tpoġġi fi kliem għaliex u kif fuq ċerti suġġetti. Diffiċli wkoll titkellem dwarek innifsek u ċerti ostakli fil-ħajja li tkun għelbet imma nagħmel minn kollox.

 

Ta’ 28 sena qaluli li anke bl-IVF huwa improbabbli ħafna li nkun kapaċi nġorr tifel tiegħi. Din l-aħbar qerditni. Għandi endometriosis severa tal-istadju 4, Ipoparatirojdiżmu, Ipokalċemija fost ftit.

 

Allura meta ħarġt tqila ta’ 33 dan imbagħad fetaħ dinja ta’ emozzjonijiet. L-eċċitament, u l-petrifikat kienu fost l-aktar b'saħħithom. Ġejt ikklassifikat bħala riskju għoli u qalli wkoll li kien hemm ċans li Zachary ma jagħmilx dan jew seta’ jiret xi wħud mill-kundizzjonijiet ġenetiċi tiegħi. Għalhekk immedjatament bdejt nirriċerka dak kollu li stajt naħseb fih. 

 

L-unika ħaġa li spikkat kienu l-kimiċi li jintremew u kif dawn joħorġu fil-ġilda tat-trabi tiegħek. Dan horrified me għalhekk iddeċidejt li tħares lejn drapp.  Kont determinat li nuża ħrieqi tad-drapp mill-ewwel jum. Dan ma seħħx perfettament irnexxielna nofs u nofs għax kelli biċċa xogħol trawmatika ħafna. 

 

Wara xi prova u żbalji b'madwar 3 xhur fl kellna biss dwar mhaddma drapp full-time. Mhux ċert kif irnexxielna hekk kif Zachary mitmugħa 24 darba kuljum u qatt ma raqad. 18-il xahar u z-zalzett żgħir imqareb għadu ma jorqodx. 

 

Imbagħad meta kellna nitilgħu għad-daqs li jmiss, jien u Zachary sibna ruħna biss familja ta’ tnejn. Dan ovvjament kellu impatt kbir fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi. Sibt li ma stajtx nixtri d-daqs li jmiss tiegħu 'l fuq? Kienu daqshekk għaljin, kont meqruda.  Kelli xorti kbira li kelli għajnuna mill-familja u ħbieb. 

 

Dan wassalni naħseb, ma nistax inkun l-uniku wieħed f'din is-sitwazzjoni, żgur li n-nies għandhom ikunu jistgħu jaffordjaw li jilbsu t-trabi tagħhom ħelu ftit bums mingħajr ma jiksru l-bank?

 

Allura dan issa wassal biex Zachary's Cloth Nappies & Accessories LTD jinnegozja bħala "Bells Bumz". Ix-xewqa tiegħi kienet li nipproduċi ħrieqi tad-drapp iddisinjat tajjeb u ta' kwalità tajba li n-nies jistgħu jaffordjaw. Nispera li tħobbhom daqs kemm nagħmlu aħna.

 Tista' ssib il-mistoqsijiet ta' spiss tagħnahawn. M'hemm l-ebda mistoqsija li mhux se nwieġeb bil-ferħ għalhekk jekk ma tistax issib dak li qed tfittex jekk jogħġbok ħossokikkuntattjani.

MISTOQSIJIET FREQUENTI

Min hemm wara Bells Bumz?

Jisimni Chloe Bell u jien omm waħedha għat-tifel żgħir tiegħi Zachary. Naħdem full-time filwaqt li naħdem ukoll fuq il-bini ta' Bells Bumz. M'għandi l-ebda impjegat u jien band waħda mara. Għandi xi partitarji u ħbieb tal-għaġeb li jgħinu lill-amministraturBells Bumz Nappy Chat gruppfuq facebook jew huma Ambaxxaturi Bells Bumz.

Għaliex għażilt li tibda negozju tal-ħrieqi tad-drapp?

L-ewwel nett kont f’pożizzjoni ta’ simu waħedha li ma tistax taffordja li nilbes lil ibni. Ridt niżviluppa firxa ta 'ħrieqi tad-drapp li kienu affordabbli iżda ta' kwalità għolja. Kien importanti ħafna li użajt drapp peress li għandu ħafna kundizzjonijiet mediċi u kont inkwetat dwar is-sustanzi kimiċi li jintremew. L-aħbar li ma tistax taffordja li tagħmel xi ħaġa għat-tarbija tiegħek hija assolutament devastanti. Għaddejt minn tant emozzjonijiet u kif kont inħallih li ma nixtieq nawgura dawk is-sentimenti lil ħadd. Jiena nemmen ħafna li kulħadd għandu jkun jista’ jaffordja li jilbes u dan ma jfissirx li titbaxxa l-kwalità jew il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għaliex m'għandekx tkun kapaċi tipprovdi l-aħjar mingħajr ma tħallas permezz tas-saqaf?

Fl-aħħarnett, irrid nipprova u nżomm din id-dinja sabiħa għal ibni issa u fil-futur għall-familja tiegħu stess xi jum. Kull ħrieqi li jintremew, imsaħ, ikun x'ikun, li l-prodotti Bells Bumz li jistgħu jerġgħu jintużaw jissostitwixxu u għalhekk jipprevjenu milli jmorru fil-miżbla huwa pass eqreb biex issir bidla ambjentali issa u fil-futur. Ħafna drabi nitkellmu dwar kif l-użu ta’ prodotti li jistgħu jerġgħu jintużaw jiffranka l-iskart (inkluż l-iskart uman) milli jmur fil-landfill, is-siti tal-landfills spiss jinsabu ħdejn il-komunitajiet l-aktar vulnerabbli tagħna u jaffettwaw b’mod sproporzjonat nies ta’ kulur u minn sfondi li jpoġġuhom f’minoranza fir-Renju Unit. Kont taf.. ir-Renju Unit huwa t-tieni l-akbar esportatur tad-dinja ta 'skart tal-plastik? dan ifisser li "landfill" u anke "riċiklaġġ" mhux bilfors anke fir-Renju Unit. Ir-Renju Unit jibgħat aktar minn żewġ terzi tal-iskart tiegħu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju f'Settembru 2020 ir-Renju Unit esporta 6,896 tunnellata metrika ta' skart lejn pajjiżi bħall-Malasja, il-Pakistan, il-Vjetnam u l-Indoneżja. Dawn il-pajjiżi m'għandhomx kapaċità jew faċilitajiet biex jimmaniġġjaw sew l-iskart, li jfisser li l-biċċa l-kbira minnu jinħaraq jew jindifen. Dan għandu impatti ħżiena fuq il-komunitajiet lokali. Huwa importanti li nagħmlu bidliet issajipproteġi l-pjaneta u n-nies tagħhaissa u għall-futur. 

X'inhi l-kunsiderazzjoni ewlenija tiegħek meta tfassal il-ħrieqi tiegħek?

Il-ħsieb numru wieħed tiegħi huwa dwar il-kumdità! Ridt nagħmel ħrieqi li jkunu komdi għat-trabi, li kont naf li Zachary kien se jkun komdu fihom.

 

Xtaqt niżgura li għamilt ħrieqi li jkunu komdi għat-trabi kollha irrispettivament mid-daqs u l-għamla tagħhom sabiex il-ħrieqi tiegħi jkunu ikbar mill-biċċa l-kbira.

 

Inħobb niżgura li jkun hemm għażla ta 'waqfa niexfa għall-prodotti kollha tal-ħrieqi tiegħi kemm jekk din tkun Suède, microfleece, microfleece tal-fibra tal-kafè jew Jersey wicking atletiku peress li naf li Zachary huwa l-aktar komdu meta jkun niexef. Għal dawk it-trabi li qed jitħarrġu l-ħsejjes u jibbenefikaw milli jħossuhom imxarrbin jew li jippreferu fibri naturali kontra l-ġilda tat-trabi tiegħimsielaħ tal-bambuġew iddisinjati biex jintużaw bħala booster slim u inforra għall-ħrieqi. Nagħti parir lin-nies biex ipoġġu n-naħa tal-velour tal-bambu kontra t-tarbija peress li għandha xi proprjetajiet naturali ta 'waqfa niexfa.

 

Inħobb niżgura li t-trabi jkunu komdi meta jiċċaqilqu u għalhekk m'għandi l-ebda hip poppers fuq xi ħrieqi jew wraps tiegħi, ikkunsidrajt bħala hip popper femminili iżda sibt li dawn għadhom jimmarkaw, togħrok u huma skomdi għal Zachary jekk ikunu esposti bħala inti timxi lejn is-settings akbar. Hemm xi poppers tal-ġenbejn fuq il-Reusabellesfirxa li kienu ddisinjati minn Amy. Madankollu, dawn huma fuq il-filliera ta 'fuq biex jippermettu moviment akbar u l-qadd ġie ddisinjat sabiex il-popper tal-ġenbejn ma jkunx espost hekk kif it-tfal jolqtu l-medda ta' piż ta 'fuq. 

Kun żgur li l-elastiċi fil-ħrieqi tiegħi, kemm jekk ikunu elastiċi tar-riġlejn, tad-dahar jew taż-żaqq huma sbieħ u rotob sabiex ma jħallux aktar minn marki ħfief tal-kalzetti meta jitwaħħlu sew għad-daqs tat-trabi tiegħek.

 

Ittestjajt il-ħrieqi kollha tiegħi fuq Zachary biex niżgura li huma komdi u li jien sodisfatt li huma komdi kemm nista' nagħmel.

 

Kif tagħmel tali prodotti ta 'kwalità għolja iżda żżomm il-prezzijiet daqshekk affordabbli?

Sabiex tagħmel prodott ta 'kwalità għolja li huwa affordabbli iżda magħmul mill-l-aħjar materjali, b'xogħol ta 'kwalità tajba u kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u ġusti, Għandi bżonn naċċetta marġini ta 'profitt aktar baxxi.

Il-prezz tiegħi jfisser li nżomm prodotti ta' kwalità għolja u nagħmel profitt żgħir, bix-xogħol iebes kollu li nixtieq li eventwalment inkun nista' naqla' l-għajxien kif ukoll inkun nista' nqatta' aktar ħin ma' Zachary li huwa l-għan aħħari tiegħi. Madankollu, kien importanti għalija li ma kkompromettitx il-valuri u l-etika personali tiegħi jew ma nissagrifikax it-twemmin tiegħi li nagħmel id-drapp affordabbli billi niċċarġja żżejjed għal prodotti li għandhom ikunu aktar aċċessibbli finanzjarjament għal kull min jixtieq jużahom. Inħoss bil-qawwa li rrid lil kulħadd drapp jekk jixtiequ. Jiena tant kunfidenti fil-kwalità tal-ħrieqi tiegħi li noffri aGaranzija komprensiva għall-Ħajja tal-Familja.

Kif għażilt il-materjali tiegħek?

Stajt mort ir-rotta tat-taħlita tal-microfiber u għamilt ħrieqi bi prezz aktar baxx. Madankollu, għażilt li toffri prodotti li nemmen li huma ta 'kwalità deċenti, bl-użu ta' fibri naturali mingħajr ir-riskju ta 'tnixxija ta' kompressjoni u niżgura li l-prodotti li nagħmel jaħdmu. Ma nixtieqx inpoġġi nies li għadhom jibdew u ma jafux il-livelli ta 'assorbiment fil-materjali. Bħala tali ma ssib l-ebda mikrofibra fi kwalunkwe prodott tiegħi. Minflok issib bambu, qoton bambu u qoton tal-qanneb. Qed infittex ukoll li ninkludi prodotti tal-qoton biex tikkumpensa għall-għargħar.

 

Nemmen bis-sħiħ ukoll fil-mikrofleece tal-fibra tal-kafè. Ħallast għal studju indipendenti biex nikkunsidra l-benefiċċji, naf li mhux kulħadd jippreferi microfleece tal-fibra tal-kafè peress li l-fibra tal-kafè mħallta fil-poliester tista 'tagħmel il-suf aktar probabbli li pillola u jista' jħossu kemmxejn inqas artab mill-microfleece abjad. Madankollu, naħseb li l-benefiċċji tal-fibra tal-kafè jegħlbu dawn il-varjazzjonijiet ħfief, minkejja dan jien inkludejt għażla ta 'microfleece abjad għal ħafna mill-prodotti tiegħi. Tista 'taqra aktar dwar il-materjali tiegħi, inklużi l-benefiċċji tal-suf tal-fibra tal-kafèhawn.

Il-PUL tiegħi huwa ta 'kwalità għolja u huwa manifatturat bl-użu tas-sħana u l-pressjoni (magħruf ukoll bħala TPU PUL). Xi PUL huwa magħmul bl-użu ta 'twaħħil kimiku u ridt nevita dan għall-ħrieqi tiegħi.

Kif għażilt il-fabbrika tiegħek?

Meta kont qed infittex fabbrika biex tipproduċi Bells Bumz, inizjalment fittixt fir-Renju Unit. Madankollu, l-ispiża tal-manifattura fir-Renju Unit hija għolja u l-impatt ambjentali huwa simili għall-manifattura barra mill-pajjiż peress li l-biċċa l-kbira, jekk mhux il-materjali kollha, ikunu importati minn barra. Jien esplorajt fabbriki oħra fit-Turkija u bnadi oħra. Madankollu, għal darb'oħra sibt li ħafna mill-materjali ġew importati miċ-Ċina biex imbagħad jiġu importati fir-Renju Unit minn fejn qatt saru. Għalhekk, iddeċidejt li nsib fabbrika etika ta' kwalità għolja fiċ-Ċina għall-ħrieqi u l-aċċessorji tiegħi. 

Biex nillimita l-impatt ambjentali tal-manifattura fiċ-Ċina, kull fejn hu possibbli nittrasporta l-prodotti Bells Bumz bit-triq u bil-ferrovija. Issib ukoll ippakkjar żero għall-ħrieqi tiegħi u niżgura li jiġu ttrasportati lejja bl-istess mod. Dan biex jitnaqqas kull skart mhux meħtieġ. Għażilt li ninkludi karta tal-kura peress li dawn jistgħu jkunu tant ta’ għajnuna għal nies li huma ġodda fil-ħrieqi tad-drapp. Madankollu, għamilt ċert li huma magħmula minn karta bio-top li hija ċċertifikata mill-Ekotikketta tal-UE, bijodegradabbli u kompletament ħielsa mill-kloru.

Għandi ħbieb li jgħixu fiċ-Ċina u tlabthom biex iħarsu lejn il-lista qasira tal-fabbriki tiegħi. Imbagħad kelli tours virtwali u ritratti tal-istaff sabiħ li tant jaħdem. Lestejt id-diliġenza dovuta tiegħi u qrajt ir-rapport ta 'spezzjoni ta' parti terza fuq il-fabbrika li kien qari sabiħ. Naf li l-ħaddiema kollha għandhom ħin liberu għall-festi tagħhom u l-linji ta’ produzzjoni kollha jitwaqqfu f’dawn iż-żminijiet. Ma jkollihiex mod ieħor peress li n-nies kollha għandu jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. 

Il-ħrieqi huma kollha magħmula bl-idejn u l-fabbrika hija żgħira b'sensazzjoni personali sabiħa għaliha. Nitkellem ma’ David kull ġimgħa u għandna nidħak u ċajt dwar il-livelli ta’ stress tiegħi stess li nixtieq li kollox ikun perfett. Bl-għajnuna ta’ sħabi li jgħixu fiċ-Ċina, dan l-aħħar bgħatt rigal lil David hekk kif hu u martu kienu qed jiċċelebraw it-twelid tat-tarbija tagħhom u kien qed jieħu xi leave tal-paternità.

Kif tagħmel ċert li l-prodotti tiegħek huma sikuri?

Fir-rigward tas-sigurtà jien partikolari ħafna dwar dak li nuża fuq Zachary u bħala tali ma npoġġi xejn fuq it-tifel sabiħ tiegħi stess mingħajr ma naf li mhux biss huma komdi iżda wkoll sikuri. Kelli bosta testers u kampjuni biex niżguraw il-konsistenza, il-kontroll tal-kwalità u għal testijiet indipendenti ta 'sikurezza standard tar-Renju Unit li għandhom jitlestew mil-laboratorji SGS. Dan mhuwiex obbligu legali u l-fabbrika tipprovdi ċertifikati għall-istandards US/UE. Madankollu, naf li l-istandards tar-Renju Unit huma ogħla u għalhekk inżomm leali għall-valuri u l-etika tiegħi stess u nkun naf li nista' norqod sew bl-għarfien li m'hemm l-ebda diżgustanti fil-ħrieqi tiegħi.

Minbarra l-kontrolli ta' sigurtà komprensivi tiegħi, jien għandi wkoll assigurazzjoni sħiħa tal-prodott u tar-responsabbiltà pubblika bħala manifattur. Ħafna kumpaniji ta 'assigurazzjoni ta' spiża aktar baxxa jkopruk bi "drittijiet ta 'rikors" jew ma jkoprukx daqslikieku inti l-manifattur. Dan ifisser li trid titlob direttament mill-fabbrika, u peress li fabbrika Ċiniża m'għandha l-ebda obbligu legali dan, fl-opinjoni tiegħi, iwassal għal vojt fil-kopertura. Għalhekk, bil-livell ta' assigurazzjoni li għandi jien fiduċjuż li l-konsumatur, Bells Bumz Family Stockists tiegħi u Bells Bumz huma kollha protetti bis-sħiħ.

Għaliex tagħżel li ma tbigħx direttament?

Bells Bumz huwa negozju tal-familja għalija u għal Zachary. Irrid ngħin lill-familji kullimkien billi nagħmel ħrieqi tad-drapp u aċċessorji aċċessibbli li huma ta 'kwalità għolja u affordabbli.

Billi għażilt il-fabbrika tiegħi bir-reqqa għamilt ċert li Bells Bumz jekk jappoġġjaw ukoll il-familji tan-nies li jaħdmu hemm u li jagħmlu l-prodotti. 

 

Inkompli bit-tema tal-familja, kabbart il-"Familja Bells Bumz". Jien ħadt id-deċiżjoni wara l-ewwel firxa tiegħi li nuża biss xogħol ta' l-arti mfassal bl-idejn jew miżbugħ bl-idejn mixtri esklussivament minnl-artist, disinjatur jew illustraturhekk li kont qed nappoġġja aktar familji. Iddeċidejt ukoll li nissieħeb ma' xogħol ieħor fid-dar mamijiet li jagħmlu home madeħwejjeġ fid-drapp biex jaqblu mal-ħrieqi, għal darb'oħra tappoġġja aktar negozji tal-familja hawn fir-Renju Unit. Għalhekk, id-deċiżjoni li ma jinbiegħx dirett (bl-eċċezzjoni ta 'tagħnagzuz u kits) u minflok juri l-aqwa tiegħiQniepen Bumz Ħażniet tal-Familjajiżgura li n-negozji tagħhom ikunu appoġġjati bis-sħiħ peress li jien ma niddevjax il-bejgħ 'l bogħod minnhom. Il-Bors Bumz Family Stockists jinkludu firxa ta’ ħwienet tal-ħrieqi eko/drapp sbieħ fir-Renju Unit u internazzjonalment, bħall-Portugall. Il-biċċa l-kbira tagħhom huma mmexxija minn ommijiet li jaħdmu fid-dar, għalhekk, billi ma nbigħux dirett qed nappoġġja aktar negozji żgħar tal-familja biex jikbru, flimkien.

bottom of page